Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Π.Σ. Λασιθίου

 

 

Πρόεδρος : Αγησίλαος Λουτσέτης

Αναπληρωτής Πρόεδρος : Μιχαήλ Παπαγεωργίου

Α΄ Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Αχλαδιανάκης

Β΄ Αντιπρόεδρος : Εμμανουήλ Χριστινάκης

Γενικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Λεμπιδάκης

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : Γεώργιος Πατεράκης

Ταμίας : Δημήτριος Κοντοπόδης

Αναπληρωτής Ταμίας : Ιωάννης Τράντας

Μέλος : Γεώργιος  Ζερβάκης