Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Λασιθίου για την περίοδο 2016-2017

 
 

Πρόεδρος : Δημήτριος Κοντοπόδης (Ταμίας) Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Α΄ Μέλος : Εμμανουήλ Παπαδάκης

Β΄ Μέλος : Θωμάς Λιάγκος