1. Η έναρξη της Σχολής έχει καθορισθεί την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 στις 16:00 στο ξενοδοχείο Sunshine Hotel Crete. Όλες οι θεωρητικές διαλέξεις θα είανια 16:00 – 20:30 στο ξενοδοεχείο (από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή). Οι πρακτικές επιδείξεις – προπονήσεις θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο Κουτουρά όπως μας ενημερώσατε (08:30 – 13:00 από την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018). Παρακαλώ να ρυθμιστεί η μετακίνηση των Εκπαιδευτών από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο και από το γήπεδο προς το ξενοδοχείο. Ρεπό θα υπάρχει το Σάββατο απόγευμα και την Κυριακή. Επανέναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 το πρωί.
  2. Την ύλη θα την πάρουν οι υποψήφιοι την 1η ημέρα.