Όπως θα γνωρίζετε η Ε.Π.Ο. στον ιστότοπό της έχει συμπεριλάβει και την Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ για την λειτουργία Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου UEFA C από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ στην συνεδρίασή του στις 7 Μαϊου 2018 συζήτησε το παραπάνω θέμα και ομόφωνα απεφάσισε για τις άμεσα ενέργειες πού πρέπει να γίνουν προκειμένου οι υποψήφιοι προπονητές να φοιτήσουν στην σχολή αυτή.

  1. Ο τόπος της σχολής θα καθορισθεί με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ και θα είναι ο Άγιος Νικόλαος ή Ιεράπετρα (αφού προβεί η ίδια στα διαδικαστικά Ξενοδοχεία, Γήπεδα κ. λ. π.)
  2. Οι αιτήσεις από τους υποψηφίους θα πρέπει να βρίσκονται στην Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όσοι έχουν κάμει αίτηση ήδη αυτές ισχύουν).
  3. Το χρηματικό παράβολο για την συμμετοχή στην σχολή UEFA C θα είναι 500,00 Ευρώ (400,00 Ευρώ υπέρ Ε.Π.Ο. και 100,00 Ευρώ υπέρ Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ) και θα πληρώνεται στο λογαριασμό πού τηρεί η Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5756-021620-012 με ταυτόχρονη προσκόμιση ή αποστολή στο FAX 28410-25715 της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ της αντίστοιχης απόδειξης κατάθεσης στην Τράπεζα με αιτιολογία «Συμμετοχή για Σχολή UEFA C στην Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ». Το  παραπάνω αναφερόμενο χρηματικό ποσό πρέπει να κατατεθεί από τους υποψήφιους μέχρι την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.
  4. Η διάρκεια της σχολής θα είναι (10) ημέρες, διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) (76)ώρες και εξετάσεις (2) ώρες.
  5. Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ειδικό Γραμματέα κ. Μανόλη Ατσαλάκη) στα τηλέφωνα 28410-23473/24550 ή στο κινητό 6947322444.

Με εξαίρετη τιμή

Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ο Πρόεδρος : Αγησίλαος Λουτσέτης

Ο Γεν. Γραμματέας : Κωστής Λεμπιδάκης